2020-2021 ပညာသင်နှစ် အတွက် မိသားစုကျောင်း (မလှိုင်နှင့် မကွေး) သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိထားသော ကျောင်းသား/သူများ၏ မိဘများခင်ဗျာ…

                   သင်တန်းကြေးပေးသွင်းပြီးပါက ကျောင်းသို့အပ်နှံနိုင်ရေးအတွက် ပထမဆုံးအဆင့် အနေဖြင့် အောက်ပါဖောင်ကို ဖြည့်စွက်လျှက် ဖောင်တင်ရန်ခလုပ်ကို နှိပ်ကာ ယခုဖောင်ကို online မှ မဖြစ်မနေတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

သင်တန်းကြေးသွင်းပြီးကြောင်း အကြောင်းကြား ဖောင်(Unicode)
(ရှေ့က လေးထောင့်ကွက်လေးထဲတွင် နှိပ်၍ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါရန်)
(ရှေ့က လေးထောင့်ကွက်လေးထဲတွင် နှိပ်၍ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါရန်)
(မိသားစုကျောင်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ အတည်ပြုထားခဲ့သောကျောင်း)
(စိတ်ဝင်စားကြေးဘောင်ချာတွင် ပါဝင်သည်။ ဥပမာ- ၁/၉/က ၊ ၃/၈/မ စသည်ဖြင့်)
(ကျောင်းသား/သူ၏ ဖခင်အမည်)
(ရှေ့က လေးထောင့်ကွက်လေးထဲတွင် နှိပ်၍ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါရန်)
ဘေးမှ မြှားလေးကိုနှိပ်၍ တစ်ခုကိုရွေးပေးပါရန်
//

         ထိုသို့ ယခုဖောင်အား တင်ပြီးပါက ကျောင်းဖွင့်မည့်ရက်နှင့် ကျောင်းအပ်နှံရာတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ (ယူဆောင်လာရမည့် ပစ္စည်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းစာရင်း) ကို ထပ်မံအကြောင်းကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။