ဖောင်ဖြည့်ခဲ့သော လူကြီးမင်းခင်ဗျာ…

ကျောင်းသား၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အပြည့်အစုံ(မိဘအမည်၊အလုပ်အကိုင်၊နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ)၊ Online သင်ကြားမှုအတွက် ကျောင်းသားအမည်အား အင်္ဂလိပ်လိုနှင့် Emailလိပ်စာ၊ Covid ကာလတွင် အရေးပေါ် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့အား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသလား။