ပထမအရစ် ငွေသွင်းပြီးစီးကြောင်း ကျောင်းသို့ Online  မှဖောင်တင် အကြောင်းကြားခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတင်လိုက်သော ဖောင်အား မိသားစု ကျောင်းမှ လက်ခံရရှိပါသည်။

ဤ browser အားပိတ်နိုင်ပါပြီ (သို့မဟုတ်) အောက်မှ ခလုပ်အားနှိပ်၍ ကျောင်း website  Home Page သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့ နိုင်ပါသည်။ ယခုလို ကျောင်းသို့ Online မှ ဖောင်တင်အကြောင်းကြားပေးခြင်းအတွက် လူကြီးမင်းအား မိသားစုကျောင်းမှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။